Предмет на дейност

  1. Производство на електрическа и топлинна енергия.
  2. Пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги обслужващи основните дейности.

 

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer