Как да плащате задълженията си към „Топлофикация - Перник” АД

 

Фирма “Ипей” АД поддържа система за плащане с банкови карти и микросметки чрез Интернет (системата ePay.bg®), на банкомат (системата B-Pay®), чрез мобилен телефон с SMS (системата ePayGSM®) и система за автоматично плащане (електронни битови сметки) в банки партьори.

Плащане чрез ePay.bg®

Чрез ePay.bg клиентите на търговеца, които притежават банкови карти (дебитни, кредитни карти) или микросметка, имат възможност да получават информация и да плащат дължимите сметки.

Регистрация в системата на клиент
Клиентът се регистрира в ePay.bg и регистрира банковата карта, с която желае да извършва плащания или да захрани своята микросметка (електронно средство за получаване и извършване на плащания в уеб базирана среда).
Клиентът регистрира в ePay.bg абонатните номера, за които желае да получава информация и да ги заплаща:
Клиентът влиза с потребителското си име и парола в ePay.bg, избира меню “Търговци”, “Регистрация за периодични плащания”. Появява се списък от търговците, които предлагат периодични плащания. Избира се опцията “Регистрация” срещу търговеца Топлофикация - Перник” АД и се въвежда абонатен номер.
Регистрираните за плащане на периодични сметки клиенти получават уведомление по e-mail за новите сметки в еPay.bg, когато търговеца обнови информацията за задълженията на своите абонати.

Плащане на сметка
Клиентът влиза в ePay.bg с потребителско име и парола, вижда информацията за сметката, която дължи и потвърждава плащането като въведе паролата си от ePay.bg.
След успешно плащане на екрана се извежда информация за платената сметка, код на БОРИКА за плащането и съобщение: “Сметката е платена”.
Клиентът винаги потвърждава постъпилите искания за плащане. Никога не се осъществява операция без неговото знание и съгласие!

Регистрацията за получаване на информация за периодични сметки и тяхното заплащане през ePay.bg e безплатно за клиента по отношение на Оператора.

Предимства за клиента

  1. Получаване на информация за дължими сметки в Интернет
  2. Уведомление по e-mail или SMS за всяка нова сметка
  3. Незабавно потвърждение за извършено плащане
  4. Он-лайн справка за всички платени през системата сметки

Плащане на банкомат – B-Pay®

Услугата “B-Pay” осигурява възможност да се заплащат на банкомат сметки към „Топлофикация - Перник” АД. Плащанията могат да се извършват с всички видове национални и международни дебитни и кредитни банкови карти – VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
За да може да платите вашата сметка към Топлофикация - Перник” АД следва да използвате B-Pay код  50124:

От менюто на банкомата изберете "Други услуги", след това изберете "B-Pay".
В полето "Код на търговец" въведете B-Pay код  50124
В полето "Абонатен номер" въведете - абонатен номер към „Топлофикация - Перник” АД
Потвърдете плащането на сумата.
Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay:
https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm

Плащане с SMS – ePayGSM®

Това е съвместна мобилна услуга с трите оператора (М-Тел, Глобул и Вивател) за плащане към Топлофикация - Перник” АД с потвърждаване на SMS на кратък номер 1901.

Регистрация в системата на клиент

Регистрация на Банкомат:
Регистрацията може да се извърши на всеки един банкомат от системата на Борика, на който е активна услугата B-pay (“Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК).
За регистрацията на банкомат е необходимо да знаете така наречения “код на търговец”, който за Топлофикация - Перник” АД е 84056.

Регистрация по Интернет на адрес: https://www.epaygsm.com/?action=reg_bills

Регистрация по Телефон:
Обадете се на номер 921 08 88 /без увеличение на телефонната услуга/, за да се свържете с оператор.
Продиктувайте абонатните номера, които искате да регистрирате.
Ще получите SMS, който съдържа код за активация на всичките заявени от вас сметки
Посетете най-близкия до вас банкомат с логото на Борика и следвайте стъпките:
Поставете карта си в банкомата. От менютата на банкомата изберете:
"Други услуги" – "B-pay" ("Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК)
"Код на търговец" – въведете 61111
"Персонален код"
общия код за всички сметки, получен от системата чрез SMS.
Като последна стъпка потвърдете плащането на таксата, като за всяка една регистрирана сметка се заплаща 90 ст.

Регистрация в Банка:
При регистрация във вашата банка е необходимо да предоставите информация за битовите сметки, които желаете да плащате.
Служител на банката ще регистрира в системата предоставените от вас абонатни номера на сметките, данните за картата, с която ще се извършват плащанията и GSM номера, от който ще нареждате плащанията.

 

Автоматично плащане чрез системата Електронни битови сметки®

Системата дава възможност за извършване на безкасови плащания на задължения към „Топлофикация - Перник” АД чрез банкова карта.
Системата предоставя възможност за изпращане на уведомление чрез SMS и/или по e-mail за постъпили към клиента задължения от търговци, както и потвърждение за извършени плащания, като допълнителна услуга.

Регистрация в системата на клиент
Необходимо е клиентът да се регистрира за ползване на услугата в банката – издател на картата, като посочи абонатните номера, за които желае да се извършват плащания, както и GSM номер и/или e-mail адрес, в случай, че желае да получава известия свързани с регистрираните битови сметки.
Плащане на сметка
Системата ежедневно проверява за новопостъпили задължения от търговци, които са регистрирани да получават плащания с банкови карти. При постъпило от търговеца искане за плащане, клиентът получава SMS или e-mail известие (ако е заявил желанието си да ползва тази услуга) и от регистрираната в системата карта на клиента автоматично се превежда сумата за погасяване на задължението по сметката на търговеца, като не се изисква потвърждение от клиента. Системата прави опити за извършване на плащането до последния ден, в който е възможно да се плати дадена сметка към даден търговец.

 

Предимства за клиента

  1. Автоматично плащане на дължима сметка без потвърждение на всяко отделно плащане
  2. Известие чрез SMS или e-mail за всяка нова сметка
  3. Потвърждение чрез SMS или e-mail за всяка платена сметка
  4. Справка за всички извършени през системата плащания в банката-издател на картата

Списък на банки включени в Електронни битови сметки:

1. Първа инвестиционна банка АД
2. Юробанк И Еф Джи България АД
3. ПроКредит Банк (България) АД
4. ТБ МКБ Юнионбанк АД
5. Райфайзенбанк (България) ЕАД
6. Корпоративна търговска банка АД
7. Общинска банка АД
8. ТБ Инвестбанк АД
9. Търговска банка Д АД
10. СиБанк АД
11. Емпорики банк - България ЕАД
12. Банка Пиреос България АД
13. Алианц Банк България АД
14. Централна кооперативна банка АД

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer