Цени на електрическа и топлинна енергия
Информация за преценка на ОВОС за инвестиционно предложение.
Примерен вариант на протокола за спиране на отопление от общо събрание на собствениците на етажната собственост
Примерен вариант на протокола за прекратяване на отопление от общо събрание на собствениците на етажната собственост
Споразумения за разсрочено плащане.
Препоръки дялово разпределение.
Сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване на въглища при "Топлофикация - Перник" АД
Използване на суха пепел от ТЕЦ „Република”.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕПЕЛИТЕ ОТ ТЕЦ „РЕПУБЛИКА”И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ.


Всички битови абонати могат да платят сметките си до пълно издължаване към дружеството чрез системата за електронни разплащания ePay.bg. След излизане на нова фактура, между 10-то и 15-то число за предходния месец, Вашето ново задължение попада в тези платежни системи. (В този период системата за разплащане е възможно да не е активна, поради актуализация на данни.) Плащането става с регистриране на абонатен номер, който може да намерите в последната, платена на каса сметка. За абонати, които предпочитат други алтернативни начини за плащане, сме осигурили: плащане на банкомат чрез услугата B-Pay - следва да използвате код на търговец 50124, плащане с SMS чрез услугата ePayGSM - може да се регистрирате на банкомат от менюто B-Pay с код на търговеца 84056 или да изпратите празен SMS на номер 1901, за да разберете други начина за регистрирация за SMS плащане на битови сметки.
Не забравяйте да плащате сметките си!


Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Перник” АД на потребители в град Перник

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация - Перник” АД на лицензионната територия на гр. Перник

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer