Очистване на димните газове

Технически данни Дименсия Съоръжение
      ЕФ[1-4] ЕФ[5]
1 Брой на очистващите съоръжения бр. 3 1
2 Тип на очистващите съоръжения             Електрофилтър
3 Страна-производител;фирма-доставчик   Германия ПКМ Полша ELWO
4 Коефициент на полезно действие  % 99,5 99,95
 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer