Електрически генератори

Наименование на величините Означение Дименсия Г3 Г4 Г5
Общи данни
Тип     8H590782/2 АТ1-00ВВ55 7H6378
Година на производство     1985 1958 1966
Година на пуск     1993 1958 1966
Завод производител     Шкода Шкода Шкода
Генераторно напрежение   kV 6,3 6,3 10,5
Мощност   MW 25 25 55

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer