Горивно стопанство

Технически данни Дименсия Стойност
1 Вид и капацитет на складовото стопанство    
  Въглищно стопанство
t
60,000

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer