Характеристика на месторазположението на
"Топлофикация - Перник" АД

“Топлофикация- Перник"- АД е разположена в източната част на пернишкото поле в непосредствена близост до гр. Перник.
Пернишката котловина е затворена на изток от Витоша, на юг от Голо Бърдо, на запад от възвишенията “Кракра” и “Войниковец”, а на север- от Люлин планина. Тя граничи с общините София, Брезник, Ковачевци и Радомир.
Климатът е умерено континентален, през зимата се създават условия за температурни инверсии.
Средно годишната температура на въздуха е плюс 10,2 °С. Максималната температура през лятото /м. Юли/ достига плюс 34,1 °С, а минималната през зимата /м. Януари/- минус 16,3 °С. Преобладават сухите, сравнително студени северозападни и северни ветрове. Средният годишен валеж е 614мм/кв. м.

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer