Образци на подаваните от потребителя документи

 1. Заявление – декларация за откриване на партида за битови нужди, 
 2. Заявление – декларация за закриване на партида за битови нужди,
 3. Заявление – декларация за изключване/включване на отоплителните тела
 4. Заявление – декларация за корекция,
 5. Заявление за отношение по други въпроси,
 6. Заявление – декларация за откриване на партида за стопански нужди,
 7. Заявление – декларация за закриване на партида за стопански нужди,
 8. Заявление – декларация за смяна на данни по партида за стопански нужди, 
 9. Заявление – декларация за възстановяване на отопление и топла вода,
 10. Специални условия при ”Доставка и разпределение на топлинна енергия в сгради- етажна собственост без индивидуали разпределителни уреди ” (Архив)
 11. Споразумения за разсрочено плащане.

 

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer