Мрежова и прекачваща помпена станция
Технически данни
Димен
сия
МПС
ППС
1 Брой мрежови помпи бр.
4
4
2 Номинален дебит m3/h
1650
792
3 Пълен напор MPa
1,42
0,54
4 Мощност на двигателя kW
3x850 и 1х1000
3х160 и 1х250

График за температура на подаващата мрежова вода за отоплителен сезон 2013-2014г.


Режимна карта на ТСС „Перник” на наляганията за отоплителен сезон 2013-2014г.

Зимен режим
Технически данни
Димен
сия
МПС
ППС
1 Температура на мрежова вода (по температурен график) oC
64 -120
64 -120
2 Налягане на мрежова вода MPa 0,85/ 0,25 Изток;     0,85/ 0,35 Запад      0,75/ 0,18 ИИЗ
0,60/0,18 Център
3 Дебит m3/h
800-2900
500-1300
4 Брой работещи помпи бр.
2
2


Летен режим
Технически данни
Димен
сия
МПС
ППС
1 Температура на мрежова вода oC
63 ±2
63 ±2
2 Налягане на мрежова вода MPa
0,65/ 0,19 Изток
0,65/ 0,28-0,30 Запад
0,65/ 0,18 ИИЗ
0,50/ 0,18 Център
3 Дебит на мрежовата вода m3/h
500-1900
130-850
4 Брой работещи помпи бр.
1
1
 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer