Плащане на дължимите суми

1. Потребителят трябва да заплати дължимата сума в 30-дневен срок от изтичането на отчетния месец. След изтичането на този срок му се начисляват лихви.
2. Касите за плащане работят всеки работен ден от понеделник до петък и се намират на следните адреси:


Каса

Работно време

Телефон

1.

Сградата на Минна дирекция- (партер)

8,00- 16.15ч

0887 555 197

2.

Кв.„Изток”, сградата на Банка ДСК

8,00 -16.15ч

0887 555 191

Задълженията си може да платите не само на касите на „Топлофикация- Перник" АД, но и на касите на „Български Пощи” или чрез системата на ипей/изипей (чрез интернет или касите на изипей).

Пощенски станции „Български Пощи”:
1. 2300 ПС Перник Ц Раб. време от 7:30-19:00ч
2. 2301 ПС Перник 1 Раб. време от 7:30-15:00ч
3. 2302 ПС Перник 2 Раб. време от 7:30-17:30ч
4. 2303 ПС Перник 3 Раб. време от 7:30-17:30ч
5. 2304 ПС Перник 4 Раб. време от 7:30-19:00ч
6. 2309 ПС Перник 9 Раб. време от 7:30-16:00ч

3. При закъснение на плащането, “Топлофикация Перник” АД си търси дължимите суми по съдебен ред заедно с направените разходи по делото.
4. При натрупани нови задължения и неизплатени стари задължения, за които е задвижена съдебната процедура, най напред се изплащат старите суми, и след това новите задължения – на касата.
5. Новите задължения могат да се изплащат най-много на 7 вноски (за всяко месечно задължение), като за неизплатения остатък се начислява лихва.

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer