Молби, жалби,справки и приемно време

Молби и жалби се подават всеки работен ден от 8.00 до 11.00 и от 13.00 до 15 часа,  в сградата на Минна дирекция, стая №10.

Справки се правят в приемното време.

Приемно време на:

  1. Изпълнителен директор – всяка сряда от 14.00 до 15.00 часа в сградата на Минна дирекция, стая №13

"Топлофикация Перник” АД връща писмени отговори на постъпилите жалби, молби и предложения, подготвени на основа на извършената от ресорния служител проверка и взето становище.

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer