Основни съоръжения

Енергийни парогенератори (ЕПГ)

Наименование на величините Димен-
сия
ЕПГ1 ЕПГ2 ЕПГ3 въглища ЕПГ3       газ ЕПГ4 ЕПГ5
Общи данни
Тип Бара-
банен
Бара-
банен
Бара-
банен
Бара-
банен
Бара-
банен
Година на производство
Година на пуск 1952 1951 1958 2010 1958 1966
Завод производител ЧКД
Дукла
ЧКД
Дукла
ЧКД
Дукла
ЧКД
Дукла
IБърнен
ски
Показатели
Номинално паропроизводство t/h 130 130 125 110 125 220
Минимално проектно паропроизводство t/h 80 80 80  60 80 170
Номинално налягане на прегрята пара MPa 7,65 7,65 7,65 7,5 7,65 9,41
Номинална температура на прегрята пара oC 500 500 500 500 500 540
Номинална температура на питателна вода oC 180 180 180 180 180 215
Проектно гориво с калоричност kkal/kg 2500 2500 2500 8000 2500 1857
Разход на гориво- газ m^3/h 12000
 - въглища t/h 39 39 40 40 66
Коефициент на полезно действие %
 - газ % 92
 - въглища % 85 85 83 83 86,5
Работни часове вкл. 1-во трим. 2011г. h, газ 214
h, въглища 298900 258424 259476 278972 182004+ 15444
 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer