Схема на разположение на основните съоръжения в ТЕЦ "Република"

 

1. Гл. корпус
2. Открита разпределителна уредба
3. Административна сграда
4. Главно разпределително устройство
5. Блокови трансформатори
6. Хладилни кули
7. Битова сграда
8. Гаражи
9. Пропуски
10. Токоизправителна станция
11. Котли
12. Филтри
13. Комин
14. Ацетиленова станция
15. Дърводелска работилница
16. Утаителен басейн
17. Помпена станция
18. Открит въглищен склад
19. Гориво транспортен възел
20. Разтоварище за жп. вагони
21. Жп. депо
22. Мазутно- помпена станция
23. Багерна станция
24. Жп. линии
25. Материални складове
26. Механична работилница
27. Жилищни блокове
28. Склад за трансформаторно масло
29. Помпена станция- р. Струма
30. Омекотителни резервоари
 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer