Основни съоръжения

Турбогенератори (ТГ)

Наименование на величините Означение Дименсия ТГ3 ТГ4 ТГ5
Общи данни
Тип     PR/84/590782/2 PT25/25 8/1/0,12 T/55/55 9/0,12
Година на производство     1988 1955 1960
Година на пуск     1993 1958 1966
Завод производител     Бърно Шкода Шкода
Работни часове вкл. 1-во трим. 2011г.   h 88873 357175 275382
Специфичен разход на пара   [kg/kWh] 6.2 4.4 5
Показатели
Номинална мощност на клемите на генератора Ne MW 25 25 55
Номинални обороти n об/мин 3000 3000 3000
Номинален разход на свежа пара на вход Dсв.п t/h 215 145 220
Номинална температура на парата на вход tсв.п oC 535 490 535
Номинално налягане на парата на вход Pсв.п MPa 8,9 7,46 8,9
            Регулируем пароотбор на пара за промишлени нужди
Номинално налягане Pп MPa 0,8 0,8 0,12
Номинален разход Dп t/h 150 80 150
Температура   oC 150-480 150-480  
Диапазон на регулиране Pп MPa 0,7-1,3 0,7-1,4 0,03-0,12
            Регулируем пароотбор на пара за топлофикационни нужди
Номинално налягане MPa 0.8 0.12 0.12
Номинален разход t/h 150 60 150
Температура   oC   70-190 70-190
Диапазон на регулиране MPa   0,03-0,12 0,03-0,12
Брой нерегулируеми пароотбори     3 3 4
Охлаждане     Бойлер Кондензатор
Охлаждаща повръхност      F m2 1,200 2,000 2x1 600
Tемп. на охл. вода на вход       - номинална t'охл.в oC Работи с мрежова вода по график 30 24
Tемп. на охл. вода на вход       - максимална t'охл.в oC 39 33
Разход на охлаждаща вода Dохл.в m3/h 5000 8000

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer