Техническо водоснабдяване

Технически данни Дименсия Язовир Река
1 Източници на водоползване   Студена Струма
2 Документи за водоползване   Договор  
3 Макс. капацитет на водопроводните връзки m3/h 500 1500
4 Качества на водата Mg.eq/l 2000 7000
 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer