Въпрос от г-жа Теодора Димитрова:

Здравейте, задължително ли е сключване на договор с топлинен счетоводител?

Отговор: договор с топлинен счетоводител

Уважаема г-жо Димитрова,

Вашият топлинен счетоводител отчита топломерите в дома Ви.На тази база се изготвят изравнителните сметки. Всяка промяна на отопляемата площ се регистрира от топлинния счетоводител. Общото събрание на етажната собственост избира топлинния счетоводител за всеки жилищен блок.