Въпрос от г-н Симеон Льоков:

Миналият отоплителен сезон ползвах вашите услуги с договор. За този съм пропуснал да го преподпиша.Мога ли да подпиша договор сега/днешна дата 11.01.2019/ или този отоплителен сезон ще остане на топлинно щетоводство

Отговор: Договор”Лоялен клиент”

Уважаеми г-н Льоков,

Сключването на договор ”Лоялен клиент” за отоплителен сезон 2018/2019 г. приключи съгласно обявения краен срок 31.08.2018 г.