За нас

ТЕЦ Република е електрическа централа, която произвежда и извършва пренос на електрическа и топлинна енергия за нуждите на промишлеността и битовия сектор на гр. Перник. Централата разполага с 5 парни котела. ТЕЦ Република използва местно енергийно гориво. Дружеството има 20 000 абоната на територията на гр. Перник.

Строителството на централата започва през 1949 г. и протича на 3 етапа, като основната част са извършени в периода 1949 – 1951 г от строителна организация “Софболстрой“.

ТЕЦ Република е въведена в експлоатация на 17 декември 1951.

С направеното второ разширение през 1958 г централата се превръща в основен стълб на българската енергетика и най – голямата на Балканския полуостров.

След третия етап на разширение ТЕЦ Република достига електрическа мощност от 155мв.

През годините ТЕЦ Република се превръща в ковачница на кадри за българската енергетика.

 

В периода 2003-2010 г. в Топлофикация Перник са внедрени собствено разработени технологични платформи, които автоматизират дейностите по разпределение на топлинна енергия, управление на човешките ресурси, визуализация и анализ на параметрите на съоръженията. Сред предимствата на собствените разработки са възможността за създаване на напълно приспособяем софтуер спрямо нуждите, потребителите и особеностите на дружеството.

 

      Информационната система, която обслужва клиентите на дружеството се състои от следните модули:

  • Енергийно разпределение съгласно Наредба за топлоснабдяването и Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост
  • Обмен с контрагенти – фирми за дялово разпределение, банки, социални помощи
  • Справки
  • Анализи
  • Касово разплащателна система
  • Съдебна част

 

През 2007 г. започва реконструкцията на 5-и котел, която струва €6 500 000. Тя е финансирана от Европейския съюз и трябва да го приведе в съответствие с екологичните изисквания.

През 2019 година Топлофикация Перник оповести инвестиционното си намерение за добавяне на биомаса в енергийния микс. В случай, че бъде получено разрешение, биогоривото ще замени до 70% от въглищата и ще се съхранява  на специално обособена територия от 14дка. Ще се използват суровини от зърнопроизводството и с растителен произход. За да се осъществи проекта, се планира инвестиция в изграждане на специални тръбопроводи, по които ще се движи биогоривото. Ще се закупят горелки за котлите, машини за дробене на биомаса, ще се инвестират значителни средства и в оформяне на площадките и създаване на системи за пневмотранспорт.

През 2021 година Топлофикация Перник ще въведе в експлоатация 3 нови когенератора, работещи на природен газ. Тяхната обща мощност е 21 мегавата.

Предмет на дейността

  • Производство на електрическа и топлинна енергия;
  • Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
  • Пренос на топлинна енергия;
  • Други дейности и услуги, обслужващи основните дейности;