Въпрос от г-жа: Кристина Христова

Здравейте,как стои въпросът с надвесени пари,могат да се вземат от каса или се приспадат в следващия отоплителен сезон?
Благодаря

Отговор:Суми от изравнителни сметки

Уважаеми г-жо Христова,

Надвнесената сума може да остане на сметката ви в Топлофикация за погасяване на следващи задължения, както и да се получи от нашите каси в Минна дирекция и ДСК Изток след 13ч.