Отговор: Обезвъздушаване на радиатори

Въпрос от г-н Антон Йорданов :

Моля да проверите да ли всичко е наред в абонатната на ул. Младен Стоянов бл.13, защото на 16, 17 и 18 сутринта 11.2019г. нямаше топла вода. Като пуснеш топлата тече стедена. И да я оставиш да тече 30мин. не загрявва. Парното работи.

Надявам се да вземете мерки за отсраняване на проблема. Комшии с които разговарях ми казаха, че и те нямат топла вода.

Отговор: Tелефон за връзка с клиенти 076/658227

Уважаеми г-н Антон Йорданов :

По този проблем можете да се обърнете към отговорника на абонатната станция/АС/, който е Ваш съсед или към домоуправителя.Вътрешно отоплителната инсталация/ВОИ/ е Ваша собственост и поддръжката е Ваш ангажимент.