Въпрос от г-жа: Христина Матеева

Как да си проверя сметката за месеца?

Отговор: Проверка сметка

Уважаеми г-жо Матеева,

Във вече обновения сайт бутона „Провери сметка“ се намира на началната страница, в дясно. След като го натиснете се появява нова страница, където има полета за попълване на Абонатния номер и ПИН – кода. В долния край са бутоните „Зареди данните“ – на екрана се заредат задълженията ви до момента, и „Месечна фактура в pdf формат“, от където можете да изтеглите електронна фактура за избран от вас месец.