Въпрос от г-жа: Любка Христова

Здравейте,
Бих искала да разбера мога ли и какво пълномощно трябва да предоставя на мой близък, който вместо мен да изтегли начислената в повече сума на абонатния номер 0080010042.

Отговор: Пълномощно

Уважаеми г-жо Христова,

Лицето, което получава сумата, трябва да има нотариално заверено пълномощно, в което е упоменато, че служи за получаване на суми пред „Топлофикация Перник“ АД. За периода 2019-2020г.  сумите от изравнителните сметки ще се начисляват в августовските фактури, т.е. ще могат да се получат през м. Септември.