Топлофикация Перник: Благодарим за подадената ръка от държавните и местни институции –

Share on facebook

Министерството на енергетиката бяха организатор и домакин на среща с МОСВ, МРРБ, кметa на гр. Перник и представители на Топлофикация Перник. Темата на срещата беше проблемите свързани с работата на централата във връзка с аварията на шламохранилището й, възможностите за по нататъшна работа и изграждането на новото шламохранилище.

Топлофикация Перник пое ангажимент да работи в съществуващия режим, подобрявайки качеството на услугата и максимално бързо изграждане на новото шламохранилище.

„За нас сигурността на доставките към гражданите, както и безопасността при работа са приоритет. Искаме да благодарим на всички участвали в срещата държавни и местни институции за вникването, разбирането и изслушването на това какви са проблемите на централата и разбирателството от тяхна страна да търсим резрешаването им заедно. Подобно сътрудничество ще бъде от изключителна полза за развитието на града и подобряване на опазването на околната среда.“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin