Отговор: циркулационната помпа

Въпрос от г-жа Тодорка Мартинова

Здравейте, циркулационната помпа в абонатната на ул.Младен Стоянов бл.2А вх.Е бе спряна при въвеждането на водния режим.Към момента не е пусната и източваме излишно стотици литри за да дойде топлата вода ,а същата заплащаме като"топла".Кога ще бъде отново включена помпата и защо не е направено към момента?

Отговор: Tелефон за връзка с клиенти 076/658227

Уважаема Г-жо Мартинова

По повод на писмото  Ви, предоставяме следната информация:

  1. Твърдението Ви, че помпата не пусната не отговаря на истината. Тя е включена в работа още през м. февруари, когато е монтиран и пресостат.
  2. При извършена проверка в абонатната станция /АС/ на 20 07 2020 г. не са установени проблеми в работата и. Същата работи нормално при съответните условия, вкл. и помпата за БГВ
  3. АС захранва цялата сграда а не само вашето жилище, но други сигнали за проблем към момента няма.
  4. Това означава, че вероятно има проблем във вътрешната инсталация . като например:
  • Имота на последния етаж не се обитава или не ползва топла вода и това не позволява да работи рециркулацията.
  • Има затворен кран на някоя от тръбите в мазето/щранга/ захранващ вашата поредица апартаменти.
  • В имота на последния етаж е прекъсната връзката между подаваща тръба и рециркулационната тръба.
  • Възможно да има и неизолиран уред, свързан към ВиК инсталацията/ напр. бойлер/, който води до такива явления.
  1. В тази връзка Ви напомняме, че дружеството не извършва услуги по вътрешни инсталации, вкл. и проверки на състоянието им.