Съобщение

„Топлофикация – Перник” АД,  уведомява клиентите си, че поради  възникнала авария по топлопреносната мрежа  е нарушено топлоснабдяването на:

  1. Ул. „Кракра“ бл. 15; 25.
  2. Ул. „Рено“ 2; 3.
  3. Ул. „Търговска“ 30.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство Continue reading

Отговор: циркулационната помпа

Въпрос от г-жа Тодорка Мартинова

Здравейте, циркулационната помпа в абонатната на ул.Младен Стоянов бл.2А вх.Е бе спряна при въвеждането на водния режим.Към момента не е пусната и източваме излишно стотици литри за да дойде топлата вода ,а Continue reading

Съобщение

„Топлофикация – Перник” АД, уведомява, че поради извършване на изкопни работи за отстраняване на авария на главен разпределителен топлопровод захранващ сгради в района между ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Рено” и ул. „Търговска” се затваря за движение на моторни Continue reading