Съобщение

До  собствениците на имоти и/или титуляри на  вещно право на ползване в сграда в режим на етажна собственост с административен адрес-гр. Перник, ул. „Васил Левски“ 15

„Топлофикация – Перник” АД,  уведомява клиентите си, от бл. 15, ул. „Васил Левски“, Continue reading

Въпрос от г-жа: Любка Христова

Здравейте,
Бих искала да разбера мога ли и какво пълномощно трябва да предоставя на мой близък, който вместо мен да изтегли начислената в повече сума на абонатния номер 0080010042.

Отговор: Пълномощно

Уважаеми г-жо Христова,

Лицето, Continue reading

Съобщение

„Топлофикация – Перник” АД,  уведомява клиентите си, че поради  възникнала авария по топлопреносната мрежа  е нарушено топлоснабдяването на следните сгради:

  1. Ул. „Минск“ 1;3;5;7;9;
  2. Ул. „Благой Гебрев“ 18;19;20;21;22;
  3. 2 РУП
  4. Детска градина 6

 

Дружеството се извинява Continue reading