Съобщение

„Топлофикация – Перник” АД,  уведомява клиентите на топлинна енергия,  че поради възникнали непредвидими обстоятелства водещи до големи по обем ремонтни дейности и необходимост от технологично време за изпълнението им, няма да бъде възстановено топлоснабдяването от 14.09.2020г. на: Continue reading